Parko teritorija – nuo Raudondvario kaimo šiaurėje iki Vilniaus miesto Žirmūnų mik­rorajono; plotas 2700 ha. 77 % teritorijos užima miškai. Saugomi Žaliųjų ežerų gamtiniai ir Verkių, Kalvarijų, Trina-polio apylinkių kultūriniai istoriniai kompleksai. Parke yra Verkių kraštovaizdžio ir architektūros draustinis, Ežerėlių geomorfologinis draustinis. Unikalus kraštovaizdžio kompleksas – gilūs Ža­liųjų ežerų dubakloniai. Balsio (Kryžiuočių) ežero vanduo išsiskiria neįprasta žalia spalva. Vaizdingi miškais, daugiausia pušynais, apaugę šio ežero ir Neries slėnio šlaitai, Turniškės, Rie­šės ir Baltupio (Cedrono) upelių pasieniai. Labai savitas Riešės upelis: įtekėjęs į Gulbino ežerą, tuoj pat iš jo išteka ir geroką galą pavingiavęs per lankas ir miškus išsišakoja į du upelius: Riešę ir Turniškę. Parke rasta apie 870 rūšių sumedėjusių ir žolinių augalų, iš jų 33 rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Parke įrengtas paukščių stebė­jimo takas.

Vienas vertingiausių Lietuvoje – Verkių rūmų architektūros ansamblis ir kraštovaizdžio parkas su

senųjų tvenkinių sistema. Savitas Kalvarijų kom­pleksas – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, Kryžiaus kelias ir Trinapolio vienuolyno ansamblis. Kryžiaus kelią sudaro 20 mūrinių koplyčių, 7 me­diniai ir 1 mūriniai vartai, medinis tiltas-koplytėlė; sovietmečiu dauguma koplytėlių buvo nugriautos, nepriklausomybės metais atstatytos. Naujuosiuo­se Verkiuose yra seniausias Lietuvoje veikiantis popieriaus fabrikas.

Dovanos vaikams